„A practical view on the (non)functioning anti-discrimination law from the point of view of foreigners”

Zachęcamy do zapoznania się z angielską wersją językową tekstu naszej badaczki Moniki Szuleckiej „A practical view on the (non)functioning anti-discrimination law from the point of view of foreigners”, który jest podsumowaniem wyników badania poświęconego ewaluacji prawa antydyskryminacyjnego w odniesieniu do cudzoziemców, które realizowane było w 2013 roku, czyli dwa i pół roku po wejściu w życie ustawy z 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Prawo to weszło w życie mimo licznych zastrzeżeń co do jego treści z uwagi na dużą presję ze strony UE. Jak regulacje zostały wdrożone do polskiego systemu prawnego? Czy prawo anty-dyskryminacyjne w obecnym kształcie jest wystarczające, by zwalczać dyskryminację? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo w tekście Moniki Szuleckiej.