Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

okladka-bezpieczny-dom25 listopada w Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet rusza kampania pod hasłem „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”. Jest to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku z inicjatywy Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet.
Z tej okazji chcielibyśmy przypomnieć o różnych rodzajach przemocy, na które narażone są przymusowe migrantki w Polsce. Udostępniamy Państwu on-line książkę Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców pod redakcją dr. Witolda Klausa. Na jej pierwszą część, zatytułowaną Kara za płeć. Przemoc wobec migrantek, składają się wyniki badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej od końca 2012 do połowy 2013 roku. Pokazujemy w niej problem zagrożenia przemocą domową wśród uchodźczyń, uwarunkowaną kulturowo przemocą ze względu na płeć wobec uchodźczyń z Północnego Kaukazu, a także zagadnienie przemocy motywowanej uprzedzeniami i przemocy instytucjonalnej. Analizujemy zastany system wsparcia dla migrantek doświadczających takiej czy innej formy przemocy i zadajemy pytania o możliwość jego usprawnienia.

Druga część – Czyj jest ten kawałek podłogi? Zagrożenie bezdomnością wśród uchodźców – przedstawia wyniki badań dotyczących wykluczenia mieszkaniowego uchodźców prowadzonych w latach 2012-2014 przez Instytut Spraw Publicznych.

Publikacja powstała w ramach wspólnego projektu SIP i ISP Badanie zagrożeń w integracji migrantów przymusowych w Polsce współfinansowanego przez Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców oraz Budżet Państwa.