Raport do Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji

W związku z piątym cyklem monitoringu państw członkowskich Rady Europy przez Europejską Komisję Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) przygotowaliśmy raport na temat Polski. W raporcie staraliśmy się poruszyć wszystkie interesujące ECRI, a leżące w obszarze działalności Stowarzyszenia zagadnienia. Spojrzeliśmy na kwestie prawne, problem mowy nienawiści oraz przemocy, zasygnalizowaliśmy słabości polityki integracyjnej. Przedstawiliśmy również inne kwestie, które w naszej ocenie wymagają od władz polskich podjęcia pilnych działań.

Mamy nadzieję, że nasze stanowisko okaże się przydatne w czasie prac ECRI nad raportem na temat Polski.