Raport „Pracownicy bez granic”

Miło nam poinformować, że jest już gotowy polski raport będący podsumowaniem badań Stowarzyszenia Interwencji Prawnej na temat zatrudnienia cudzoziemców w Polsce z punktu widzenia pracodawców. Dlaczego pracodawcy zatrudniają cudzoziemców? Dlaczego zatrudniają nielegalnie i dlaczego tego nie robią? Dlaczego cudzoziemcy się na to godzą?

To tylko niektóre z pytań, które postawiliśmy sobie w toku prowadzenia badań. Mamy nadzieję, że raport w sposób satysfakcjonujący na nie odpowiada.