Raport „Unprotected. Migrant workers in an irregular situation in Central Europe” gotowy!

Bardzo miło nam zaprezentować raport końcowy projektu „W obronie praw nieudokumentowanych migrantów w Europie Środkowej”. Raport jest rezultatem dwuletniej współpracy sześciu organizacji pozarządowych z Europy Środkowej (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia).

Celem naszego raportu jest podsumowanie wyników badań projektu, tj. zidentyfikowanie głównych wyzwań i problemów związanych z wdrożeniem tzw. dyrektywy sankcyjnej (nakładającej sankcje na pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich o nieuregulowanym statusie pobytowym).

Nasz wspólny głos (głos organizacji z Europy Środkowej) zawarty w raporcie ma zachęcić polityków – zarówno na państwowym, jak i europejskim poziomie – do zapewnienia większej i efektywniejszej ochrony migrantów przed wyzyskiem ze strony pracodawców.

Raport dostępny jest w języku angielskim. Oficjalna prezentacja raportu odbędzie się 2 grudnia w Parlamencie Europejskim.