Wyzwania demograficzne a ochrona praw pracowników cudzoziemskich w Polsce

construction-workerZapraszamy na organizowany przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk panel poświęcony problemowi wykorzystania pracowniczego, który coraz częściej dotyka cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce. Osoby uczestniczące w panelu nakreślą skalę tego zjawiska, jak również wspólnie zastanowią się jak mu zapobiegać i jak stworzyć odpowiednie systemy ochrony praw pracowników. Kwestie te ujęte zostaną w szerszym kontekście potrzeby obecności cudzoziemców w Polsce w związku z kryzysem demograficznym. W panelu uczestniczyć będą zarówno osoby reprezentujące organizacje pozarządowe (w tym organizację założoną przez imigrantów z Ukrainy), jak i administrację, biznes i naukę, co umożliwi spojrzenie na zagadnienie z różnych perspektyw.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy przedstawicieli/-ki mediów, organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów (w tym organizacji migranckich), przedstawicieli/-ki świata nauki, instytucji publicznych oraz wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem. Wstęp wolny.

Zgłoszenia udziału w wydarzeniu oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: k.mazurczak@interwencjaprawna.pl

zaproszenie i program

zdjęcie: taoty / freedigitalphotos.net