Strona główna

Misją Stowarzyszenia Interwencji Prawnej jest zapewnienie spójności społecznej poprzez działanie na rzecz równości wszystkich ludzi wobec prawa.

Dlatego jeśli spotkałeś się z przejawami dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego, narodowości, rasy, koloru skóry, religii czy płci, chciałbyś wiedzieć więcej na temat tego problemu, stałeś się ofiarą dyskryminacji i szukasz pomocy –zapoznaj się z naszym Poradnikiem Antydyskryminacyjnym.

Znajdziesz w nim m.in. wyjaśnienia podstawowych pojęć związanych z zagadnieniem dyskryminacji, przepisy prawne dotyczące zakazu dyskryminacji, informacje na temat możliwości dochodzenia swoich praw oraz uzyskania pomocy.

Życzymy ciekawej lektury!

 


Strona powstała w ramach projektu „Zrozumieć Innych”, realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Europejski Rok Równych Szans Dla Wszystkich Unia Europejska

Strona jest prowadzona w ramach projektu „Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.

Unia Europejska

Do 31 grudnia 2013 strona była prowadzona w ramach projektu „Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.

Unia Europejska