„MIESZKAMY TUTAJ, BO NIE MAMY INNEGO WYJŚCIA”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z udziałem mediów na temat nierównego traktowania cudzoziemców w dostępie do usług mieszkaniowych w Polsce. Szczegóły w załączniku.

Wyzwania demograficzne a ochrona praw pracowników cudzoziemskich w Polsce

Zapraszamy na organizowany przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk panel poświęcony problemowi wykorzystania pracowniczego, który coraz częściej dotyka cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce. Osoby uczestniczące w panelu nakreślą skalę tego zjawiska, jak również wspólnie zastanowią

SIP skarży rząd do Komisji Europejskiej za brak pomocy dla cudzoziemców pokrzywdzonych przestępstwami

W ocenie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Polska nie wdrożyła prawidłowo zapisów unijnej dyrektywy odnoszącej się do kompensaty dla dla pokrzywdzonych przestępstwami. W związku z powyższym Stowarzyszenie wystosowało skargę do Komisji Europejskiej w sprawie nieprzestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań ciążących na niej

Raport „Unprotected. Migrant workers in an irregular situation in Central Europe” gotowy!

Bardzo miło nam zaprezentować raport końcowy projektu „W obronie praw nieudokumentowanych migrantów w Europie Środkowej”. Raport jest rezultatem dwuletniej współpracy sześciu organizacji pozarządowych z Europy Środkowej (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia). Celem naszego raportu jest podsumowanie wyników badań projektu, tj.

Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

25 listopada w Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet rusza kampania pod hasłem „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”. Jest to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku z inicjatywy Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet. Z tej okazji chcielibyśmy przypomnieć

Ruszają szkolenia i seminaria dla urzędników i urzędniczek „Równościowy Samorząd II”

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wraz z Instytutem Spraw Publicznych i Stowarzyszeniem Lambda Warszawa już po raz drugi prowadzi projekt polegający na opracowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń i seminariów poświęconych tematyce antydyskryminacji, przeznaczonych dla pracowników i pracowniczek jednostek organizacyjnych urzędu Miasta st. Warszawy. Uczestnicy

Raport „Pracownicy bez granic”

Miło nam poinformować, że jest już gotowy polski raport będący podsumowaniem badań Stowarzyszenia Interwencji Prawnej na temat zatrudnienia cudzoziemców w Polsce z punktu widzenia pracodawców. Dlaczego pracodawcy zatrudniają cudzoziemców? Dlaczego zatrudniają nielegalnie i dlaczego tego nie robią? Dlaczego cudzoziemcy się

Raport do Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji

W związku z piątym cyklem monitoringu państw członkowskich Rady Europy przez Europejską Komisję Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) przygotowaliśmy raport na temat Polski. W raporcie staraliśmy się poruszyć wszystkie interesujące ECRI, a leżące w obszarze działalności Stowarzyszenia zagadnienia. Spojrzeliśmy na kwestie

Wystąpienie w sprawie billboardu w Siedlcach

Zainteresowaliśmy się sprawą billboardu prezentującego Siedlce jako miasto przyjazne segregacji. Naszym zdaniem przekaz ten niestety może zostać uznany za formę propagowania nienawiści na tle rasowym. W związku z tym wystosowalismy pismo do Prezydenta Siedlec, Wojciecha Kudelskiego.

„A practical view on the (non)functioning anti-discrimination law from the point of view of foreigners”

Zachęcamy do zapoznania się z angielską wersją językową tekstu naszej badaczki Moniki Szuleckiej „A practical view on the (non)functioning anti-discrimination law from the point of view of foreigners”, który jest podsumowaniem wyników badania poświęconego ewaluacji prawa antydyskryminacyjnego w odniesieniu do