Orzeczenia sądowe

Naczelny Sąd Administracyjny – odmowa przyznania świadczenia
http://poradnik.interwencjaprawna.pl/sprawy

Europejski Trybunał Sprawiedliwości – Feryn v. Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding – dyskryminujące oświadczenie pracodawcy:

Treść wyroku (pdf, 93KB)
Komentarz:
http://pliki.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=752ae7bdbb96bf25280b55990570beabf2048ce0-d3

H.Kozłowski, K.Sękowska-Kozłowska, Przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców. Orzecznictwo sądów polskich i międzynarodowych, Warszawa 2010
http://www.interwencjaprawna.pl/projekty-are.html