Pomoc

Jeżeli stałeś się ofiarą dyskryminacji, możesz dochodzić swoich praw w różnoraki sposób. Przysługuje Ci prawo wystąpienia na drogę sądową zarówno w procesie karnym, jak i cywilnym. Jeśli jesteś dyskryminowany w pracy możesz zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy lub wystąpić z pozwem do sądu pracy.

Na działania niezgodne z prawem możesz skierować skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi konstytucyjnej.

Możesz również skierować skargę indywidualną do instytucji międzynarodowych, tj. do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i Komitetów Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie.

Niezależnie od podejmowanych przez Ciebie działań warto zwrócić się do organizacji pozarządowej zajmującej się problematyką przeciwdziałania dyskryminacji, gdzie uzyskasz fachową pomoc i poradę prawną.