Prawo

Zarówno prawo polskie, jak i międzynarodowe prawo wiążące Polskę, zakazuje dyskryminacji m.in. ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, rasę, religię czy narodowość. Osoby znajdujące się pod jurysdykcją Rzeczypospolitej Polskiej chronione są zatem przez Konstytucję, prawo pracy, prawo cywilne oraz prawo karne.

Jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, Polska jest stroną konwencji zakazujących nierównego traktowania, np. Międzynarodowej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Ratyfikowane umowy są źródłem prawa i dlatego można powoływać się na ich postanowienia przed sądami krajowymi.

Rasizm jest przestępstwem. Zgłoś przestępstwo motywowane nienawiścią!

ulotki do pobrania:

Rasizm jest przestępstwem

Racism is against the law

Le racisme est un crime