Prawo cywilne

Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) daje możliwość dochodzenia roszczeń przez osoby, które stały się ofiarami dyskryminacji.

W sytuacji naruszenia dóbr osobistych (art. 23) można żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę (art. 24). Każdy ma prawo żądać naprawienia szkody wyrządzonej przez drugiego z jego winy (art. 415).