Prawo karne

Zgodnie z Kodeksem karnym (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.)odpowiedzialności karnej podlega osoba dopuszczająca się przestępstw dyskryminacji rasowej (art. 119), nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych, etnicznych czy wyznaniowych oraz znieważania innych osób z tych właśnie przyczyn (art. 256 i 257).