Koalicja na Rzecz Równych Szans

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest członkiem Koalicji na Rzecz Równych Szans – nieformalnej platformy skupiającej kilkadziesiąt organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Koordynatorem koalicji jest Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

Koalicja powstała w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu. Jej głównym celem jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego.

Koalicja opracowała uwagi do projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania:

www.ptpa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=65

Koalicja przedstawiła także swoje stanowisko m.in. w kwestii włączenia do programów nauczania tematyki dotyczącej obowiązku równego traktowania i zasady niedyskryminacji:

www.ptpa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=204:wystpienie-koalicji-na-rzecz-rownych-szans-do-krajowej-szkoy-sdownictwa-i-prokuratury

oraz odnośnie braku w priorytetach polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej elementów dotyczących praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji:

www.ptpa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=203:stanowisko-koalicji-na-rzecz-rownych-szans-ws-priorytetow-polskiej-prezydencji

Zatrzymaj dyskryminację – filmowa kampania społeczna

19 lipca 2011 r. odbyła się konferencja prasowa Koalicji na rzecz Równych Szans, w trakcie której zaprezentowany został spot „Zatrzymaj dyskryminację”. Zwraca on uwagę na potrzebę zwiększenia ochrony prawnej w zakresie równego traktowania, zwłaszcza ze względu na niepełnosprawność, wiek, rasę i orientację seksualną.

Film wyprodukowało AgRafka Film przy wsparciu ambasad Królestwa Niderlandów i Szwecji. Patronat medialny nad kampanią objęła telewizja internetowa oognet i NEXT.

Spot można zobaczyć pod adresem: www.youtube.com/watch?v=q1nTVQrMrDo