Testy dyskryminacyjne w nocnych klubach

W nocy z 5 na 6 marca br. w Warszawie, ale także w Paryżu, Oslo, Kopenhadze, Sztokholmie, pary białych i odmiennych etnicznie testerów sprawdzały, czy w klubach nocnych występuje zjawisko negatywnej selekcji osób o odmiennym kolorze skóry lub pochodzeniu etnicznym. W Warszawie do trzech z ośmiu testowanych klubów nie wpuszczono biorących udział w akcji czarnoskórych osób. Organizatorami akcji w Polsce były: Instytut Spraw Publicznych, Forum na rzecz Różnorodności Społecznej i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Więcej o akcji w press release (pdf, 241KB)

Media o akcji:

W następstwie Nocy Testów odbyły się spotkania zorganizowane przez pełnomocniczkę Prezydenta m. st. Warszawy ds. równego traktowania p. Karolinę Malczyk-Rokicińską, dotyczące kwestii selekcji i dyskryminacji w warszawskich klubach. W pierwszym z nich uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, klubów i selekcjonerów oraz urzędnicy. Punktem wyjścia do dyskusji było podsumowanie i wyjaśnienie celów przeprowadzonej w Warszawie tzw. Nocy Testów. Uczestnicy spotkania zastanawiali się czym różni się selekcja od dyskryminacji, w jaki sposób nie łamać przepisów prawa oraz jak chronić osoby narażone na dyskryminację.

Podczas kolejnych spotkań przygotowane zostaną przez przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych oraz właścicieli klubów propozycje rozwiązań w obszarze selekcji oraz przeciwdziałania dyskryminacji w klubach nocnych, w tym szkoleń dla przedstawicieli klubów, kwestii wypracowania tzw. kodeksu selekcjonera, stworzenia regulaminów wstępu do klubów, systemu kontroli przestrzegania zapisów antydyskryminacyjnych w regulaminach klubów oraz umowach najmu na lokale pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy a właścicielami klubów.